APIE MUS

World Robot Olympiad™

COdeacademy kids

Edutus Universitetą

APIE World Robot Olympiad™

World Robot Olympiad™ (Pasaulinė Robotų Olimpiada) prasidėjo 2004 m. Remdamasi savo misija, ji siekia suburti viso pasaulio jaunus žmones kūrybiškumo, projektavimo ir problemų sprendimo įgūdžių ugdymui rengiant sudėtingas ir mokomąsias robotų kūrimo varžybas ir užsiėmimus.

WRO® buvo pradėtas populiarinti robotiką visame pasaulyje. Mokant daugiau apie robotiką, tikimės atkreipti jaunų žmonių dėmesį į STEM (gamtos mokslų, technologijos, inžinerijos ir matematikos) dalykus ir įkvėpti rytojaus novatorius. PRO yra globalus mokslų, technologijų ir švietimo konkursas, kuriame rengiamos sudėtingos ir mokomosios robotikos varžybos. Pasitelkdami kūrybiškumą, išradingumą ir metodinį požiūrį į problemas, jie lavina įgūdžius, reikalingus bet kokiai situacijai spręsti.

Varžybose gali dalyvauti 8–25 metų jaunuoliai 4-iose kategorijose (Įprastoje, Atviroje, Futbolo, Pažangiosios Robotikos Iššūkio) ir 6-iose amžiaus grupėse. Varžybose komandos konstruoja savo robotus iš LEGO MINDSTORMS® elementų, tačiau, atsižvelgiant į varžybų kategoriją, leidžiamos ir kitos valdymo, statybinės medžiagos ar programavimo kalbos.

Įdomiausia tai, kad kiekvienais metais skirtingi iššūkiai sutelkiami į realaus pasaulio problemas. Pavyzdžiui, rasti tvarius klimato kaitos sprendimus, apsaugoti biologinę įvairovę arba sugalvoti tiksliojo ūkininkavimo metodus ir užkirsti kelią maisto švaistymui. Tokios problemos yra žinomos mums ir komandoms realiame pasaulyje.

PRO turnyrai organizuojami daugiau nei 70 šalių ir kiekvieną sezoną į varžybas prisijungia naujos šalys. Geriausios nacionalinių turų komandos pelno kvietimą į Pasaulio Čempionatų Tarptautinį Finalą, kuris vyksta kiekvieną lapkritį ir kuris rengiamas vis kitoje šalyje.

Apie codeacademy kids

CodeAcademy Kids – tai programavimo akademija 5 – 18 metų moksleiviams. Įkūrėme ją, siekdami šiuolaikinio mokinio laiką, praleidžiamą prie kompiuterio, paversti efektyviu. 📈 Kurdami savo programas analizuojame dabartinių moksleivių interesus, jų būdo bruožus, laisvalaikio leidimo būdus ir kt., o tai padaro mūsų mokomąją medžiagą ne tik išskirtine, bet ir itin įdomia mūsų moksleiviams. 💡

Užsiėmimų metu ugdome šias kompetencijas:

☀️ kritinį, loginį ir analitinį mąstymą;

☀️ atidumą detalėms;

☀️ kūrybiškumą;

☀️ požiūrį į problemą ir jos sprendimo būdus;

☀️ gebėjimą dirbti komandoje.

apie Edutus Universitetą

„Edutus“ universitetas buvo įkurtas 1992 m. Tatabányoje, Vengrijoje. Tai į studentus orientuotas universitetas, kuriame studentai ir dėstytojai palaiko glaudžius ir asmeniškus ryšius. „Edutus“ tapo taikomųjų mokslų universitetu 2018 m.

„Edutus“ yra nevalstybinė aukštojo mokslo įstaiga, kurią prižiūri UAB „Edutus Nonprofit“. Vengrijos akreditacijos komiteto pripažintas universitetas daro viską, kad savo absolventams suteiktų puikias galimybes darbo rinkoje. Nuolat atnaujindami savo mokymo programų specializacijas (pvz., pilių turizmas, SSC specialistas, turinio rinkodara, novatoriškas verslas, e-verslas, pastatų valdymas ir lazerinės technologijos), mes suteikiame savo studentams žinių ir kompetencijų, kurias galima tiesiogiai pritaikyti praktikoje.

Pradėję dvigubų studijų programas 2017 m., jie dar labiau sustiprino į praktiką orientuotą požiūrį, kuris visuomet buvo būdingas universitetui.

„Edutus“ taip pat labai pabrėžia jaunimo skatinimą domėtis STEM sritimis, taip pat talentų puoselėjimą. Puikus įrankis tai daryti yra organizuoti robotų programavimo varžybas. „Edutus“ yra regioninis tarptautinės Pirmosios „LEGO“ Lygos organizatorius ir nuo 2014 m. iškovojo teisę būti nacionaliniu Pasaulinės Robotų Olimpiados organizatoriumi. Pirmaisiais metais mes pradėjome tik su 11 komandų ir dėl vis didesnio susidomėjimo pasitikome 180 komandų mūsų Nacionaliniame Finale iki 2019 m.

„Edutus“ universitetas laimėjo teisę 2019 m.surengti 16-ąjį PRO tarptautinį finalą. Vengrija buvo pirmoji Europos šalis, surengusi šias varžybas. 2019 m. Lapkričio mėn. ji pasitiko daugiau nei 420 komandų ir 12 000 lankytojų iš viso pasaulio.

PRO asociacija išrinko Patariamosios Tarybos nariu Zoltáną Szögi (UAB „Edutus Nonprofit“ generalinį direktorių) už sėkmingą tarptautinio finalo organizavimą ir darbą Vidurio Europos integravime, nes „Edutus“ tikslas yra: išplėsti PRO konkursą ir pristatyti jį ir kitoms Europos šalims. Su „Edutus“ universiteto palaikymu ir patirtimi, mes stengiamės, kad šis nuostabus susibūrimas nuo šiol vytį Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Gruzijoje, Serbijoje, Kroatijoje ir Slovakijoje. Be to, 2017 m. „Edutus“ universitetas pasiekė savo tikslo, kad WRO® LEGO® robotų varžybos Vengrijoje taptų viena iš finansiškai remiamų studijų varžybų, kas buvo didžiulis žingsnis į priekį, ir mes siekiame to paties pasiekti ir anksčiau minėtose šalyse.